Industri

  • Proces
  • Kemi
  • Fremstilling

Produktivitet og oppetid er nøgleord som går igen, når der skal leveres fremtidssikrede løsninger til industrien. Vi har gennem årene leveret mange succesfulde projekter, hvor vi med vores ekspertviden på automationsområdet, har øget produktivitet og oppetid. 

Virksomheder er ofte selv eksperter i fremstilling af deres produkt og i tæt samarbejde, udvikler vi løsninger som sikrer kvalitet og øger produktiviteten. 

Energi

  • Affaldsforbrænding
  • Fjernvarme
  • Kraftvarmeværker

Leveringssikkerhed er nøgleordet for forsynings-virksomheder, som 24/7 skal levere varme eller strøm til forbrugerne. Det kræver, at vi som automationsleverandør, ofte skal lave ændringer samtidig med at anlægget er i drift, eller som en planlagt nedlukning med fast deadline for opstart. 

Det kræver viden og ikke mindst den rette attitude, når der på en sikker og forsvarlig måde skal foretages ændringer i SRO-anlægget. Vi har erfaring, disciplin og overblik, som sikrer, at anlægsændringer og -udvidelser håndteres sikkert og forsvarligt.

Fødevarer

  • Afvejning 
  • Transport
  • Båndsstyring  

I tæt samarbejde med maskinleverandører har vi udviklet styringer til specialmaskiner til fødevarevirksomheder. For at opnå en produktiv maskine, har vi fokus på at det samlede system programmeres, så anlægget kører så effektivt som muligt. Som oftest skal disse maskiner indgå i en overordnet styring, hvor der skal udveksles data, for at sikre produktion og sporing af produktet i from af track and trace. Gennem vores dybdegående specialviden om industrielle bussystemer og dataudveksling, sikrer vi, at vores kunders løsning imødekommer fremtidens krav.​